Menu Zavřeno

GDPR – Informace obchodním partnerům

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů informujeme o zpracování Vašich osobních údajů naší společností.

Správce osobních údajů

Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o., se sídlem Dvorec, U Trati 307, 33501 Nepomuk, IČ 26344076.

Zpracování osobních dat

Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme tyto údaje: Adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, po dobu 5ti let po ukončení smlouvy. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy vyplývající z předmětu a  rozsahu uzavřené smlouvy.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@pecupondelik.cz nebo na sídlo naší společnosti: Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o., Dvorec, U Trati 307, 33501 Nepomuk.